Exploratief onderzoek

Door middel van ‘exploratief onderzoek’ krijgt u inzicht in de belevingswereld van uw doelgroep. Wat houdt hen bezig, hoe kunt u uw marketing en communicatie hier zo goed mogelijk op aansluiten?

exploratief.001

In deze fase van het ontwikkelingsproces is het van belang om op zoek te gaan naar onverwachte inzichten. Dit doe ik door open onderzoeksmethoden te gebruiken, zoals:

  • Narratief onderzoek: geen vragen stellen, maar verhalen verzamelen bij de doelgroep en hier in een aantal workshops met vertegenwoordigers van de doelgroep en de opdrachtgever thema’s uit destilleren en vertalen naar consumer insights.
  • Consumer connect workshops: uitvoeren van opdrachten door groepjes met vertegenwoordigers van de doelgroep. Vertegenwoordigers van de opdrachtgever zijn actief bij de workshop betrokken doordat zij bij de doelgroep aan tafel zitten, waardoor zij direct inzicht krijgen in de belevingswereld van hun doelgroep, de resultaten beter in de organisatie ‘landen’ en er draagvlak is voor vervolgstappen in het ontwikkelingstraject.
  • Focus groups: in een groepsdiscussie kunnen mensen vaak meer open over een bepaald onderwerp praten, omdat er minder invloed van de onderzoeker nodig is. Mensen reageren op elkaar, waardoor er een natuurlijker gesprek ontstaat.

Indien gewenst organiseer ik ook een insight workshop, waarin we samen de belangrijkste inzichten uit de discover fase op een rij zetten en nagaan welk inzichten als uitgangspunt voor het ontwikkelingsproces gebuikt kunnen worden en de wijze waarop.

Daarnaast organiseer ik co-creatieworkshops die als snelkookpan kunnen dienen om eerste concepten voor marketing of communicatie te evalueren en te verrijken.

Meer weten? Bel of mail gerust!